Spotkania z wychowawcami klas pierwszych odbędą się 17.04.2021 (sobota) od godziny 11.00 do 12.00.

Kliknij na wybrany przez siebie profil klasy, aby wziąć udział w spotkaniu z Twoim przyszłym wychowawcą, nauczycielami wiodących przedmiotów oraz ze starszymi kolegami z tej klasy.

 

 

Tu mówimy o klasie biologiczno-chemicznej.
Tu mówimy o klasie biologiczno-chemicznej.
Tu mówimy o klasie humanistycznej.
Tu mówimy o klasie humanistycznej.
 
Tutaj mówimy o klasie lingwistyczno-turystycznej.

Tutaj mówimy o klasie lingwistyczno-turystycznej.

Tutaj mówimy o klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej.

Tutaj mówimy o klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej.